Takmičenje Dabar

Školsko takmičenje za učenike srednjih škola održaće se od 14. do 18. novembra 2016. godine. Najbolji takmičari na školskom takmičenju plasiraće se na državni nivo takmičenja 25.02.2017. godine.

Takmičenje se realizuje online, putem interneta. Takmičenje traje 40 minuta. Nakon tog vremena sistem za online testiranje se automatski zatvara i čuvaju se rezultati.

Kliknite na sliku (Start) da bi ste ušli u online sistem takmičenja.

start

Takmičenje se odvija tako što učenik na sistemu:

 • popuni svoje ime i prezime (koristeći SVA naša latinična slova);
 • popuni pristupni kod (dobija od nastavnika);
 • izabere grupu zadataka (Dabar za učenike I godine);
 • klik na dugme Takmiči se

Takmičenje je namenjeno svim učenicima, a ne samo nadarenim za informatiku i računarstvo.

SREĆNO🙂

I Zaštita računara i softvera

Zlonamerni programi (maliciozni)

 • virusi (virus), šire tako što se reprodukuju i prave štetu posle nekog događaja, prenose se kopiranjem – pišu ih i šire zlonamerni korisnici, s namerom da naprave što veću štetu što većem broju korisnika.
 • crvi, (worms), šire mrežom tako što prodiru na udaljenu mašinu, prave kopije na žrtvi i šire se dalje na novu mašinu.
 • trojanci (trojan horse), programi koji izvršavaju niz radnji, a da ih korisnik nije ni svestan: krade podatke, uništava ili menja postojeće…
 • špijunski programi (spyware), prikupljaju sa računara podatke i prosleđuju hakerima.
 • reklamni programi (adware), prikazuju neželjene reklame, pop-up prozori.
 • neželjena pošta (spam)

Zlonamerni programi često se nalaze u nekom dokumentu, koji nazivamo nosilac (host) i zato je poželjno izbegavati otvaranje dokumenata za čije poreklo niste sugurni.

Od zlonamernog softvera štitimo se pomoću antivirus programa koji detektuju zlonameran softver i to nam prijave ili automatski uklone (Avast, Microsoft Security Essentials, Norton, Eset, Kaspersky, Avira…)

Osim antivirusa, tokom rada u mreži potrebno je koristiti zaštitni zid (firewall) koji analizira mrežni saobraćaj i prijavljuje svaku sumnjivu aktivnost – obično u sastavu operativnog sistema.

Preporuka: za optimizaciju Windows operativnih sistema i čišćenje nepotrebnih fajlova možemo koristiti i besplatan program CCleaner (preuzmi OVDE).

Program kao proizvod

 • vlasništvo proizvođača (proprietary) npr. velike kompanije Microsoft ili Apple. Proizvođači vlasničkog softvera obično većinu prava zadržavaju za sebe (copyright).
 • slobodni (free) najčešće se razvija na univerzitetima i među softverskim entuzijastima koji ne daju primat materijalnim vrednostima. Slobodan softver je često otvorenog koda (open source), što znači da je korisnicima dostupno i modifikovanje softvera.
 • probne (trial) ili nekompletne verzije (sharewere) – može besplatno da se preuze, ali može da se koristi samo određeni period.
 • javni (public domain) – nije regulisan licencama i korisnici mogu da rade sa njim šta god žele.

Intelektualna svojina je pojam koji se odnosi na pravnu zaštitu autora dela.

Licence su pravna dokumenta kojim se regulišu uslovi korišćenja softvera.

Komercijalni softver (commercial) znači da korisnici moraju da plate da bi ga koristili, a kod besplatnog (freeware) ne plaćaju korišćenje.

Zadatak: dalje istraživanje i analiza preko sadržaja na internetu (grupni rad).

Knjiga 119-123

IS Java Fudamentals

Početak kursa Java Fudamentals

Prijavljeni učenici:

 1. Spasojević Vukašin 1/5, username rs_gimsd_jf01
 2. Stevuljević Vuk 1/5, username rs_gimsd_jf02
 3. Mladenović Milica 1/4, username rs_gimsd_jf03
 4. Nisić Nikola 1/5, username rs_gimsd_jf04
 5. Radivojević Veljko 1/6, username rs_gimsd_jf05
 6. Jovanović Nevena 1/2, username rs_gimsd_jf06
 7. Đorđević Katarina 1/1, username rs_gimsd_jf08

Logujte se na sajtu ORACLE iLearning (prema uputstvu koje ste dobili od nastavnika putem mejla) http://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp

jf1

I Programska podrška računara

Softver se deli na:

 1. sistemski (najznačajniji sistemski softver je operativni sistem) i
 2. aplikativni.

Sistemski softver osim operativnog sistema obuhvata i mnoge uslužne programe (za pisanje programa, za održavanje računara, antiviruse itd.).

Operativni sistem (OS) je sloj softvera koji posreduje između hardvera i aplikativnog softvera. On upravlja svim resursima računara (procesorom, memorijom, periferijskim uređajima) i stavlja ih na raspolaganje aplikativnim programima. Korisnici obično OS identifikuju sa izgledom ekrana, ali ovaj deo je samo tanak sloj OS i naziva se Korisnički interfejs (user interface UI) ili školjka (shell). Najznačajniji i najveći deo OS naziva se jezgro (kernel).

Danas su skoro svi operativni sistemi višeprogramski (multitasking).

Virtuelna memorija je tehnika koja se koristi za upravaljanje memorijom  u okviru OS i koristi disk kao proširenje glavne memorije.

Programi koji omogućavaju da se konkretni hardverski uređaji koriste uz neki OS nazivaju se drajveri (device driver).

Najznačajniji operativni sistemi danas:

 • Windows (Microsoft) – komercijalni
 • Linux (Ubuntu, Linux Mint…) – slobodan operativni sistem.
 • Mac OS (Apple) – komercijalni, namenjen Apple Mac računarima.

Aplikativni softver se može podeliti na softver za pristup internetu, za kancelarijsko poslovanje, za rad sa slikama, crtežima, video zapisima, zvukom, obrazovni softver…

Knjiga: str. 99-124

Zadatak:

Možemo iskoristiti i različite izvore informacija na internetu da bi malo istraživali i napravili poređenje između različitih verzija operativnih sistema.

Razvoj i karakteristike prethodnih verzija OS možete pogledati na OVOM LINKU.

Pomoć i nadogradnja za OS Windows 10 na OVOM LINKU

Pronađite informacije o OS za mobilne telefone: iOS i Android.