II Animacija

Kako da napravite Gif animaciju pomoću CorelPHOTO-PAINT-a

Mina Paunović

Aleksandra Savić

Dušan Milićević

Jana Medić

Marija Graovac

Oblak

Ana NIkolić

Dunja Nesić

Sara Blagojević

Milica Dimitrijević

Andrijana Stevanović

 

Advertisements

II Računarska grafika

Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom i prilagođavanjem slika i animacija na računaru – kako dvodimenzionalnih, tako i trodimenzionalnih.

Grafički programi se koriste u dizajnu i pripremi knjiga, novina i drugih publikacija za štampu.

Predstavljanje boja

 • aditivni model RGB
 • suptraktivni model CMYK

Digitalno predstavljanje slika

Slike se u računaru zapisuju digitalno, putem brojeva. Postoje dva osnovna načina za predstavljanje slikaČ

 • rasterski
 • vektorski.

Rasterski ili bitmapiran opis slike podrazumeva da je slika opisana u vidu matrice piksela – površina slike je podeljena mrežom horizontalnih i vertikalnih linija u pravilan mozaik jednobojnih elemenata (kvadrata) koji se nazivaju pikseli. Za predstavljanje fotografija uvek se koristi rasterski zapis.

Najpoznatiji programi za obradu rasterskih slika su Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Windows Paint, a najpoznatiji slobodno dostupan program  je Gimp.

Kada se oblici ili crteži koji se nalaze na slici opišu u vidu matematičkih formula ili koordinata onda govorimo o vektorskoj grafici. Obično se koristi za izradu logotipa, brošura, plakata, prelom novina ili časopisa. Programi koji rade sa vektorskom grafikom su Adobe Illustrator, Corel Draw, AutoCAD a od slobodno dostupnog softvera npr. Inkscape.

Formati zapisa rasterskih slika: 

 • JPEG
 • PNG
 • GIF
 • TIFF

Formati vektorskog zapisa slika:

 • SVG
 • PS (PostScript) i PDF(Portable Document Format)
 • AI – format koji koristi program Adobe Illustrator;
 • CDR – format koji koristi program CorelDraw;
 • DWG ili DXF – program za tehničko crtanje AutoCAD

Koje su prednosti i nedostaci rasterske i vektorske grafike?

Istražujemo na internetu:

Razlika između vektorske i rasterske grafike

Panorama Tokija visoke rezolucije: 

http://360gigapixels.com/tokyo-tower-panorama-photo/

Pronađite još neki primer.

II Napredno korišćenje interneta

Aplikacije u oblaku – skladištenje i deljenje dokumenata

Zadatak

Napravite nalog na Gmail – u (ili iskoristite postojeći) i koristite isti za skladištenje i deljenje na Google Drive.

Napraviti folder Domaći iz informatike i u njemu napraviti dokument Dragi ljudi u koji ćeš ubaciti fotografije dragih ljudi ili drugova iz odeljenja sa opisom ispod svake fotografije. Podeliti folder Domaći iz informatike sa predmetnim nastavnikom.

Napraviti Anketu na Google Drive. Podeliti Anketu sa predmetnim nastavnikom i sa još 10 drugova iz odeljnja i zamoli ih u tekstu poruke da glasaju.

II Predstavljanje zvuka u računaru

Zvuk je fizičkа pojаvа promene pritiskа u mediju, koji nаš centаr zа sluh, preko čulа zа sluh, tumаči kаo zvuk.
Zvuk se prostire u vidu tаlаsа (vibrаcijа).
Jаčinа zvukа izrаžаvа se decibelimа (dB).
Frekvencijа zvukа meri učestаlost zvučnih vibrаcijа i izrаžаvа se u hercimа (Hz).

Diskretizаcijа zvukа:
Semplovаnjem (uzorkovаnjem) – uzimаnje uzorаkа zvukа određeni broj putа u sekundi
Kvаntizаcijom (odmerаvаnjem uzorаkа, tj. određivаnjem jаčine)

Formаti digitаlnog zаpisа zvukа

Formаti kodirаnjа

Kodek
Striming

Progrаmi zа snimаnje i reprodukciju zvukа

· Progrаmi zа reprodukciju zvukа:
o Windows Media Player,
o Winamp,
o VLC,
o iTunes,
o Rhythmbox
· Progrаmi zа snimаnje i reprodukciju zvukа:
o Progrаmi zа jednokаnаlno snimаnje zvukа:
Sound Recorder,
Sound Forge,
o Progrаmi zа višekаnаlno snimаnje zvukа
Avid Pro Tools,
Audacity – http://www.audacityteam.org/

Zаdаtаk 1

Konvertuj i preuzmi jedаn zvučni zаpis sа internetа u mp3 formаtu

http://convert2mp3.net/en/

Zаdаtаk 2
U progrаmu Audacity iz izаbrаne pesme iseći duže instrumentаlne delove. Jednom delu pesme dodeliti efekаt (npr. eho i lаgаno pojаčаvаnje zvukа nа odаbrаnom delu).

II_Multimedija – video

Download Windows Movie Maker

https://www.winmoviemaker.com/

Online Movie and Video Maker

https://www.kizoa.com/

Zadatak – Film (predaja radova najkasnije do 29.12.2017. na flešu)

 1. Napravi video – trajanje do 3 minuta (može i duže ako je potrebo, maksimum 5 min).
 2. Obavezno je da se autor filma pojavi na video snimku u nekoj sceni.
 3. Lepo bi bilo da film bude i poučan.
 4. Voditi računa o autorskim pravima.
 5. Naziv foldera Film_Ime_Prezime