I Organizacija i prezentacija dokumenta

Kreiraj dokument u kojem ćeš opisati svog omiljenog junaka (glumca, muzičara, režisera, pisca) ili umetničko delo (film, pesmu, knjigu). Dokument treba da ima bar tri strane teksta. Razmisli o strukturi dokumenta.

 1. Organizuj dokument tako da postoji bar tri poglavlja, da svako od poglavlja sadrži bar tri odeljka, a da svaki od njih ima bar po tri pasusa. Otkucaj tekst i obeleži naslove i podnaslove unapred određenim stilovima.
 2. Umetni u tekst bar jednu tabelu, bar jednu sliku, bar jednu numerisanu i bar jednu nenumerisanu listu.
 3. Poigraj se vizuelnom prezentacijom dokumenta.

I Obrada teksta

FORMATIRANJE TEKSTA – Microsoft Word 2010  (komande koje smo do sada naučili)

HOME

FONT (efekti, precrtana slova, razmak između slova…)

PARAGRAPH (povlačenje teksta sa leve i desne strane, uvučen prvi red, razmak između paragrafa…)

LISTE

 • Bullet – karakter (znak)
 • Number – broj

INSERT

Page Break – prelom strane

Picture – slika u računaru

ClipArt – gotova slika u Windows-u

Header – zaglavlje

Footer – podnožje

Page Number – broj strane

Text Box – okvir oko teksta

Word Art – ukrasna slova

Drop Cap – uvećano prvo slovo

Symbol – simboli i znakovi

PAGE LAYOUT

Margins (podešavanje margina)

Orientation (vertikalno ili horizontalno okrenut papir)

Columns (tekst u više kolona)

REFERENCES

Insert Footnote – fusnote

Takmičenje Dabar

Školsko takmičenje za učenike srednjih škola održaće se od 14. do 18. novembra 2016. godine. Najbolji takmičari na školskom takmičenju plasiraće se na državni nivo takmičenja 25.02.2017. godine.

Takmičenje se realizuje online, putem interneta. Takmičenje traje 40 minuta. Nakon tog vremena sistem za online testiranje se automatski zatvara i čuvaju se rezultati.

Kliknite na sliku (Start) da bi ste ušli u online sistem takmičenja.

start

Takmičenje se odvija tako što učenik na sistemu:

 • popuni svoje ime i prezime (koristeći SVA naša latinična slova);
 • popuni pristupni kod (dobija od nastavnika);
 • izabere grupu zadataka (Dabar za učenike I godine);
 • klik na dugme Takmiči se

Takmičenje je namenjeno svim učenicima, a ne samo nadarenim za informatiku i računarstvo.

SREĆNO🙂

I Zaštita računara i softvera

Zlonamerni programi (maliciozni)

 • virusi (virus), šire tako što se reprodukuju i prave štetu posle nekog događaja, prenose se kopiranjem – pišu ih i šire zlonamerni korisnici, s namerom da naprave što veću štetu što većem broju korisnika.
 • crvi, (worms), šire mrežom tako što prodiru na udaljenu mašinu, prave kopije na žrtvi i šire se dalje na novu mašinu.
 • trojanci (trojan horse), programi koji izvršavaju niz radnji, a da ih korisnik nije ni svestan: krade podatke, uništava ili menja postojeće…
 • špijunski programi (spyware), prikupljaju sa računara podatke i prosleđuju hakerima.
 • reklamni programi (adware), prikazuju neželjene reklame, pop-up prozori.
 • neželjena pošta (spam)

Zlonamerni programi često se nalaze u nekom dokumentu, koji nazivamo nosilac (host) i zato je poželjno izbegavati otvaranje dokumenata za čije poreklo niste sugurni.

Od zlonamernog softvera štitimo se pomoću antivirus programa koji detektuju zlonameran softver i to nam prijave ili automatski uklone (Avast, Microsoft Security Essentials, Norton, Eset, Kaspersky, Avira…)

Osim antivirusa, tokom rada u mreži potrebno je koristiti zaštitni zid (firewall) koji analizira mrežni saobraćaj i prijavljuje svaku sumnjivu aktivnost – obično u sastavu operativnog sistema.

Preporuka: za optimizaciju Windows operativnih sistema i čišćenje nepotrebnih fajlova možemo koristiti i besplatan program CCleaner (preuzmi OVDE).

Program kao proizvod

 • vlasništvo proizvođača (proprietary) npr. velike kompanije Microsoft ili Apple. Proizvođači vlasničkog softvera obično većinu prava zadržavaju za sebe (copyright).
 • slobodni (free) najčešće se razvija na univerzitetima i među softverskim entuzijastima koji ne daju primat materijalnim vrednostima. Slobodan softver je često otvorenog koda (open source), što znači da je korisnicima dostupno i modifikovanje softvera.
 • probne (trial) ili nekompletne verzije (sharewere) – može besplatno da se preuze, ali može da se koristi samo određeni period.
 • javni (public domain) – nije regulisan licencama i korisnici mogu da rade sa njim šta god žele.

Intelektualna svojina je pojam koji se odnosi na pravnu zaštitu autora dela.

Licence su pravna dokumenta kojim se regulišu uslovi korišćenja softvera.

Komercijalni softver (commercial) znači da korisnici moraju da plate da bi ga koristili, a kod besplatnog (freeware) ne plaćaju korišćenje.

Zadatak: dalje istraživanje i analiza preko sadržaja na internetu (grupni rad).

Knjiga 119-123