I Računarske mreže

Naš zajednički rad na Google Drive-u.

Pitanja:

 1. Šta je potrebno da bi računar mogao da ostvari komunikaciju sa drugim računarom ili nekim drugim uređajem?
 2. Navesti osnovne komunikacione medijume i njihove karakteristike.
 3. Navesti osnovne komunikacione uređaje.
 4. Zašto se računari povezuju u mreže?
 5. Navesti podelu računarskih mreža prema površini koju pokrivaju.
 6. Navesti podelu računarskih mreža prema odnosu među čvorovima mreže.
 7. Navesti osnovne tipove topologija računarskih mreža.
 8. Navesti osnovne mere zaštite mreže i korisnika od neovlašćenog korišćenja.

Liderstvo za profesionalni razvoj – unаpređivаnje trenerskih veštinа

Zаvod zа unаpređivаnje obrаzovаnjа i vаspitаnjа je 27. i 28. februаrа 2017. godine orgаnizovаo i reаlizovаo dve jednodnevne obuke nа temu Liderstvo za profesionalni razvoj – unаpređivаnje trenerskih veštinа. Obuku su reаlizovаli stručnjаci iz Zаvodа i bilo je zadovoljstvo prisustvovati ovakvom skupu. Više na ovom linku.

Onlajn test – brzina kucanja

Odličan test za proveru brzine kucanja teksta na času ili kod kuće. Nije potrebna registracija, a imate minut vremena da otkucate ponuđeni tekst. Na kraju će se pojaviti rezultat (reči u minutu, broj tačno i pogrešno otkucanih reči i koliko si bolji od ostalih). Naravno, vežbu možemo ponoviti više puta. 🙂
http://10fastfingers.com/typing-test/serbian

Takođe, Microsoft je uokviru programa Partner u učenju ponudio i aplikaciju „Slovo“ koja je namenjena učenicima i studentima za učenje slepog kucanja.

Nastavnici i učenici zainteresovani za korišćenje aplikacije “Slovo” (4.3 MB) mogu je preuzeti klikom na ovaj link, a uputstvo za korišćenje aplikacije se može preuzeti klikom na ovaj link.

I Organizacija i prezentacija dokumenta

Kreiraj dokument u kojem ćeš opisati svog omiljenog junaka (glumca, muzičara, režisera, pisca) ili umetničko delo (film, pesmu, knjigu). Dokument treba da ima bar tri strane teksta. Razmisli o strukturi dokumenta.

 1. Organizuj dokument tako da postoji bar tri poglavlja, da svako od poglavlja sadrži bar tri odeljka, a da svaki od njih ima bar po tri pasusa. Otkucaj tekst i obeleži naslove i podnaslove unapred određenim stilovima.
 2. Umetni u tekst bar jednu tabelu, bar jednu sliku, bar jednu numerisanu i bar jednu nenumerisanu listu.
 3. Poigraj se vizuelnom prezentacijom dokumenta.

I Obrada teksta

FORMATIRANJE TEKSTA – Microsoft Word 2010  (komande koje smo do sada naučili)

HOME

FONT (efekti, precrtana slova, razmak između slova…)

PARAGRAPH (povlačenje teksta sa leve i desne strane, uvučen prvi red, razmak između paragrafa…)

LISTE

 • Bullet – karakter (znak)
 • Number – broj

INSERT

Page Break – prelom strane

Picture – slika u računaru

ClipArt – gotova slika u Windows-u

Header – zaglavlje

Footer – podnožje

Page Number – broj strane

Text Box – okvir oko teksta

Word Art – ukrasna slova

Drop Cap – uvećano prvo slovo

Symbol – simboli i znakovi

PAGE LAYOUT

Margins (podešavanje margina)

Orientation (vertikalno ili horizontalno okrenut papir)

Columns (tekst u više kolona)

REFERENCES

Insert Footnote – fusnote