I RAZRED

Nastavni predmet: Računarstvo i informatika

I rаzred (plan i program)

 1. Informaciono – komunikacione tehnologije u savremenom društvu
 2. Računarstvo
 3. Organizacija podataka i prilagođavanje radnog okruženja
 4. Kreiranje i uređivanje digitalnih dokumenata
 5. Programiranje

UDŽBENIK: Informatika 1, Filip Marić, udžbenik za prvi razred gimnazije.

Nastavne sadržaje uz konsultacije sa nastavnikom pratite pod kategorijom I RAZRED.

Nastavni predmet: Primena računara

I rаzred (plan i program) – odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

 1. Osnovi informatike
 2. Arhitektura računarskih sistema
 3. Programska podrška računara
 4. Osnove rada u OS sa grafičkim interfejsom
 5. Obrada teksta uz pomoć računara
 6. Slajd prezentacije
 7. Rad sa tabelama
 8. Internet i elektronska komunikacija