Informatika u gimnaziji

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.

НОВO – Планови и програми за рачунарство и информатику (Гимназије) за школску 2016-2017. су промењени: тематска целина Увод у алгоритме у првом и Увод у програмирање у другом разреду су основа за даљу надоградњу знања из ПРОГРАМИРАЊА које се учи у трећем разреду.

Нов план и програм за све четири године:

I разред

 1. Основи информатике
 2. Архитектура рачунарског система
 3. Програмска подршка рачунара
 4. Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом
 5. Обрада текста уз помоћ рачунара
 6. Слајд-презентације
 7. Увод у рачунарске мреже и интернет
 8. Увод у алгоритме

II разред

 1. Рад са табелама
 2. Рачунарска графика
 3. Мултимедија
 4. Напредно коришћење интернета
 5. Увод у програмирање
 6. Увод у програмирање у текстуалним програмским језицима

III разред

 1. Програмски језици и развој програма
 2. Објектно оријентисано програмирање
 3. Креирање аплкација у интегрисаном развојном окружењу
 4. Преглед основних елемената програмског језика
 5. Алгоритми и програми линијске структуре
 6. Алгоритамска декомпозиција и примена потпрограма
 7. Алгоритми и програми разгранате структуре
 8. Алгоритми и програми цикличне структуре
 9. Сложени типови података и њихова употреба у програмима
 10. Приступ датотекама из програма

IV разред

 1. Базе података
 2. Локалне рачунарске мреже
 3. Веб технологије
 4. Дизајн статичких веб страна
 5. Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS)