ORACLE

Oracle je vodeća kompanija koja pokriva Java programska rešenja, kao i servis baza podataka i informacionih sistema. Obezbedila je besplatne resurese za obuku učenika u okviru programa Introduction to Computer Science.

Oracle

Više informacija o kursevima možete pronaći na academy.oracle.com

U Gimnaziji se organizuju sledeći kursevi:

  1. Java Fundamentals (prvo polugodište) – preporučuje se svim učenicima
  2. Java Programming (drugo polugodište) – preporučuje se onim učenicima koji su uspešno završili Java Fundamentals
  3. Database Design & Programming with SQL (prvo i drugo polugodište) – preporučuje se učenicima 4. razreda

Učenici koji uspešno završe kurseve dobijaju odgovarajuće sertifikate.

Prijava za kurseve se vrši tako što učenici pošalju poruku sa osnovnim podacima i nazivom kursa za koji se prijavljuju na kontakt mail nastavnika informatike kada dobiju obaveštenje sredinom septembra.

Informacije potrebne za pristup kursu biće dostavljene učenicima putem tog kontakt mejla, kada se formiraju grupe. Za  sve informacije učenici se mogu obratiti i lično nastavniku informatike.