Prezentacije

Kako napraviti dobru prezentaciju

 • Izbor teme
 • Isplanirati temu kroz naslove i podnaslove
 • Priprema skiciranog plana prezentacije
 • Kreiranje foldera Priprema za prezentaciju u fascikli svog odeljenja
 • Preuzimanje šablona sa interneta (free template)
 • Prikupljanje sadržaja sa interneta
 • Izrada prezentacije

Jedan od sajtova za izbor teme je https://naukakrozprice.rs/

Advertisements

Internet

Utiču li društvene mreže na naše mentalno zdravlje?

Pogledajte video!

Opasnosti na društvenim mrežama

Pogledajte video!

Diskusija…

Our Cell Phone Obsession Brought to the Light // Isolation Generation

Šta se dešava kada dete dobije telefon?

Pametni telefoni i košmar zvani 5G

Fears Momo ‘suicide challenge’

 

I Programska podrška računara

Softver se deli na:

 1. sistemski (najznačajniji sistemski softver je operativni sistem) i
 2. aplikativni.

Sistemski softver osim operativnog sistema obuhvata i mnoge uslužne programe (za pisanje programa, za održavanje računara, antiviruse itd.).

Operativni sistem (OS) je sloj softvera koji posreduje između hardvera i aplikativnog softvera. On upravlja svim resursima računara (procesorom, memorijom, periferijskim uređajima) i stavlja ih na raspolaganje aplikativnim programima. Korisnici obično OS identifikuju sa izgledom ekrana, ali ovaj deo je samo tanak sloj OS i naziva se Korisnički interfejs (user interface UI) ili školjka (shell). Najznačajniji i najveći deo OS naziva se jezgro (kernel).

Danas su skoro svi operativni sistemi višeprogramski (multitasking).

Virtuelna memorija je tehnika koja se koristi za upravaljanje memorijom  u okviru OS i koristi disk kao proširenje glavne memorije.

Programi koji omogućavaju da se konkretni hardverski uređaji koriste uz neki OS nazivaju se drajveri (device driver).

Najznačajniji operativni sistemi danas:

 • Windows (Microsoft) – komercijalni
 • Linux (Ubuntu, Linux Mint…) – slobodan operativni sistem.
 • Mac OS (Apple) – komercijalni, namenjen Apple Mac računarima.

Aplikativni softver se može podeliti na softver za pristup internetu, za kancelarijsko poslovanje, za rad sa slikama, crtežima, video zapisima, zvukom, obrazovni softver…

Knjiga: str. 99-124

Zadatak:

Možemo iskoristiti i različite izvore informacija na internetu da bi malo istraživali i napravili poređenje između različitih verzija operativnih sistema.

Razvoj i karakteristike prethodnih verzija OS možete pogledati na OVOM LINKU.

Pronađite informacije o OS za mobilne telefone: iOS, Android i Windows Phone (grupni rad).

.