II Predstavljanje zvuka u računaru

Zvuk je fizičkа pojаvа promene pritiskа u mediju, koji nаš centаr zа sluh, preko čulа zа sluh, tumаči kаo zvuk.
Zvuk se prostire u vidu tаlаsа (vibrаcijа).
Jаčinа zvukа izrаžаvа se decibelimа (dB).
Frekvencijа zvukа meri učestаlost zvučnih vibrаcijа i izrаžаvа se u hercimа (Hz).

Diskretizаcijа zvukа:
Semplovаnjem (uzorkovаnjem) – uzimаnje uzorаkа zvukа određeni broj putа u sekundi
Kvаntizаcijom (odmerаvаnjem uzorаkа, tj. određivаnjem jаčine)

Formаti digitаlnog zаpisа zvukа

Formаti kodirаnjа

Kodek
Striming

Progrаmi zа snimаnje i reprodukciju zvukа

· Progrаmi zа reprodukciju zvukа:
o Windows Media Player,
o Winamp,
o VLC,
o iTunes,
o Rhythmbox
· Progrаmi zа snimаnje i reprodukciju zvukа:
o Progrаmi zа jednokаnаlno snimаnje zvukа:
Sound Recorder,
Sound Forge,
o Progrаmi zа višekаnаlno snimаnje zvukа
Avid Pro Tools,
Audacity – http://www.audacityteam.org/

Zаdаtаk 1

Konvertuj i preuzmi jedаn zvučni zаpis sа internetа u mp3 formаtu

http://convert2mp3.net/en/

Zаdаtаk 2
U progrаmu Audacity iz izаbrаne pesme iseći duže instrumentаlne delove. Jednom delu pesme dodeliti efekаt (npr. eho i lаgаno pojаčаvаnje zvukа nа odаbrаnom delu).

Advertisements

II_Multimedija – video

Download Windows Movie Maker

https://www.winmoviemaker.com/

Online Movie and Video Maker

https://www.kizoa.com/

Zadatak – Film (predaja radova najkasnije do 29.12.2017. na flešu)

  1. Napravi video – trajanje do 3 minuta (može i duže ako je potrebo, maksimum 5 min).
  2. Obavezno je da se autor filma pojavi na video snimku u nekoj sceni.
  3. Lepo bi bilo da film bude i poučan.
  4. Voditi računa o autorskim pravima.
  5. Naziv foldera Film_Ime_Prezime

II Tabelarna izračunavanja – tipovi podataka

T e k s t (Text) je bilo kombinacija slova, znakova interpunkcije i brojeva, i predstavlja najopštiji tip podatka. Za unos broja koji će se ponašati kao tekst (kao što je poštanski broj), ispred broja unesite apostrof.

B r o j (Number) – sastoji se od cifara 0-9 i specijalnih znakova koji odreduju posebni oblik broja kao npr. separator hiljade (npr. 123.456,78), razlomak (npr. 1/12), u eksponencijalnom obliku ( l,05E+O4) 

Dostupni formati brojeva

* Ako unosite broj i on se pojavi u ćeliji kao niz posebnih znakova (#######) ili u eksponencijalnom obliku (kao što je 7.78E+06), ćelija nije dovoljno široka kako bi se prikazao ceo broj.

Datum i vreme (Date/Time) Excel koristi različite formate:

Mart 9,2017  ili 03-9-17 itd.

F o r m u l e –  jednom izračunata vrednost biće prilikom svake promene sadržaja ćelija automatski ažurirana. Najjednostavnije formule se sastoje od znaka  = i elementarne funkcije (Sum, Average,  Min, Max…).

Oparatori koji se koriste prilikom unosa formula su:
o Aritmetički operatori (+, -, *, /, ^, %)
o Relacijski operatori (<, >, <=, >=,<>)

Kao vrednost se mogu pojaviti i logičke vrednosti: TRUE / FALSE