I Računari i zdravlje

Veoma važna tema kojoj ćemo na časovima posvetiti posebnu pažnju je fizička neaktivnost i uticaj savremenih računarskih tehnologija na zdravlje. Grupa učenika je počela sa prikupljanjem i analizom informacija na ovu temu, a mi ćemo se priključiti. 🙂

PRVO je potrebno pročitati članak i shvatiti ŠTA SE DEŠAVA SA NAŠIM TELOM USLED FIZIČKE NEAKTIVNOSTI (kliknite na link)

Zatim ćemo se podeliti u grupe i istražiti različite oblasti, a paralelno naučiti statičke i dinamičke vežbe koje smo dobili od profesionalnih radnih terapeuta 🙂

Pravilno pozicioniranje ispred kompjutera

Utiče li računar na zdravlje očiju?

Faktori koji štetno utiču na zdravlje korisnika računara

Problem koji se takođe javlja u vezi sa nekontrolisanom upotrebom računara i mobilnih telefona je i zavisnost od interneta, ali i PROKRASTINACIJA – oblik ponašanja za koji je karakteristično odlaganje akcija i zadataka za kasnije (kratak video i savete za otklanjanje pročitajte klikom na link Šta je prokrastinacija i saveti za otklanjanje

Obratite pažnju na važne činjenice, ali pazite da na kraju ne bude kao na slici 🙂

I Internet mape

Zadatak 1. Nа nekoj internet mаpi pronаđi svoj grаd i svoju kuću, a zatim od svoje kuće pronađi nаjkrаći put do škole ili do biblioteke.

Zadatak 2. Interesantna geografska igra – ponuđeno vam je mesto na Google Maps, a vi treba da pogodite gde se nalazite.

https://geoguessr.com/

I Računarske mreže

Naš zajednički rad na Google Drive-u.

Pitanja:

  1. Šta je potrebno da bi računar mogao da ostvari komunikaciju sa drugim računarom ili nekim drugim uređajem?
  2. Navesti osnovne komunikacione medijume i njihove karakteristike.
  3. Navesti osnovne komunikacione uređaje.
  4. Zašto se računari povezuju u mreže?
  5. Navesti podelu računarskih mreža prema površini koju pokrivaju.
  6. Navesti podelu računarskih mreža prema odnosu među čvorovima mreže.
  7. Navesti osnovne tipove topologija računarskih mreža.
  8. Navesti osnovne mere zaštite mreže i korisnika od neovlašćenog korišćenja.

Liderstvo za profesionalni razvoj – unаpređivаnje trenerskih veštinа

Zаvod zа unаpređivаnje obrаzovаnjа i vаspitаnjа je 27. i 28. februаrа 2017. godine orgаnizovаo i reаlizovаo dve jednodnevne obuke nа temu Liderstvo za profesionalni razvoj – unаpređivаnje trenerskih veštinа. Obuku su reаlizovаli stručnjаci iz Zаvodа i bilo je zadovoljstvo prisustvovati ovakvom skupu. Više na ovom linku.