Школска 2020/2021

Сви наставни садржаји се објављују у оквиру онлајн платформе Google Classroom.

Такође, за онлајн консултације и часове користи се видео конференцијски алат Google Meet (или Zoom).