Školsko takmičenje Dabar

Školsko takmičenje „Dabar“ će se realizovati u periodu od 17. do 21. novembra 2014. godine. Takmičenje je namenjeno svim učenicima, a ne samo nadarenim za informatiku i računarstvo.

Takmičenje će se održati putem online sistema takmičenja, a ukoliko se dogodi neki tehnički problem, učenik može ponovo da se prijavi u sistem sa istim podacima i nastavi rad. Takođe, mogu i da se prijave ponovo, ako je neophodno da sve počnu ispočetka; u tom slučaju neka upišu broj 2 iza prezimena.

Link za pristup takmičenju nalaziće se na naslovnoj strani sajta:

http://dabar.edu.rs/

Možete koristiti i direktan link ka sistemu testiranja na adresi:

http://bober-rs.acm.si/

Svaki koordinator i mentor lozinku za pristup saopštava učenicima pred početak takmičenja i oni je koriste prilikom prijave u sistem takmičenja kao ,,Kod za pristup“.

Takmičari tokom takmičenja mogu koristiti samo papir i olovku. Nakon takmičenja mentor uzima papire i uništava ih.

Prilikom takmičenja u svakoj učionici se nalazi najmanje jedan kontrolor.

U slučaju kršenja pravila takmičenja (upotreba nedozvoljenih pomagala ili ometanja drugih takmičara) od strane takmičara, takmičar se udaljava i diskvalifikuje. O diskvalifikaciji mentor preko elektronske pošte obaveštava Programski odbor.

Ima ukupno 10 zadataka u tri kategorije:

  • laki – 3 zadatka – svaki tačno rešen donosi 6 bodova (netačno rešen oduzima 2 boda)
  • srednje težine – 3 zadatka – svaki tačno rešen donosi 9 bodova (netačno rešen oduzima 3 boda)
  • teški: – 4 zadatka – svaki tačno rešen donosi 12 bodova (netačno rešen oduzima 4 boda)

Zadatak koji se ne rešava donosi 0 bodova. Svakom takmičaru se dodaje 31 bod. (Nijedan takmičar ne može imati negativan broj bodova).

Takmičenje traje 30 minuta.

Rezultati će biti vidljivi počev od subote, 22.novembra do srede, 26. novembra.

SREĆNO SVIM UČESNICIMA :)

Lista sajtova

Početne, ali se nadamo i uspešne dalje korake u izradi blogova i sajtova naših učenika možete pogledati preko adresa u tabeli (možete ostaviti i komentar)

R.b. Ime i prezime Odeljenje Učenički sajt
1 Antonijević Novak I/2 http://antonijevicnovak.wordpress.com/
2 Kujović Vuk I/2 http://kujovicv.wordpress.com/
3 Ivković Miljan I/2 http://istorija-srbije.com/
4 Stojanović Stefan I/2 http://sportsrb.wordpress.com/
5 Milićević Miloš I/2 http://racunariizdravlje.wordpress.com/
6 Simić Aleksandra I/2 http://racunariizdravlje.wordpress.com/
7 Stokić Boško I/2 http://racunariizdravlje.wordpress.com/
8 Trajković Vukašin I/2 http://racunariizdravlje.wordpress.com/
9 Čelik Vidoslav I/2 http://racunariizdravlje.wordpress.com/
10 Đorđević Nemanja I/3 http://istorija-srbije.com/
11 Lazarević Uroš I/3 http://urospfclazarevic.wordpress.com/
12 Milovanović Aleksa I/3 https://akishalife.wordpress.com/
13 Mirković Dragana I/4 http://zajednosmojaci.wordpress.com/
14 MIrković Milan I/4 http://zajednosmojaci.wordpress.com/
15 Perić Kristina I/4 http://zajednosmojaci.wordpress.com/
16 Sekulić Stefan I/4 http://zajednosmojaci.wordpress.com/
21 Dušan Stamenković I/12 http://mojsajt1.wordpress.com/
22 Nikola Radončić I/12 http://moze5ica.wordpress.com/
23 Milica Popović I/12 http://milicapopovic633.wordpress.com/
24 Milošević Marija I/12 http://masincii.wordpress.com/
25 Marko Popović I/12 http://markopopovic570.wordpress.com/
26 Nikola Petrović I/12 http://menipeticu.wordpress.com/
27 Pavle Lazarević http://sasajasna.wordpress.com/

Takođe, možete posetiti i ostaviti komentar i na sajtovima učenika koji nisu rađeni na servisu WordPress, ali poštujemo znanje i uložen trud :)

Takmičenje Dabar – zadaci i probni test

Da bi što bolje priošli na takmičenju potreno je da uradite probni test i pogledate pitanja i rešenja na prošlogodišnjem takmičenju.

Pristupite test strani i uradite probno takmičenje (kliknite na START i unesite kod za pristup).

Kod za pristup:

  1. dabar (za 1. i 2. razred srednje škole)
  2. starijidabar (za 3. i 4. razred srednje škole)

START

Zadaci i rešenja iz školske 2013/2014. godine:

  1. Prvi i drugi razred srednje škole
  2. Treći i četvrti razred srednje škole